Grondverwerving

Vestiging van zakelijk rechten

Advisering bij onteigening

Bemiddeling van landelijk vastgoed

Beheer van gronden en landerijen

Gewasschade taxaties